ติดต่อ FXOpen

แชท

อีเมล: [email protected]

ใช้อีเมลนี้ถ้าหากคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้าของ FXOpen

พอทัลช่วยเหลือลูกค้า

เลือกแผนกของเราและส่งใบงานขอรับความช่วยเหลือ สำหรับการล็อกอินไปยังพอร์ทัลช่วยเหลือลูกค้า โปรดใช้อีเมลและรหัสผ่าน MyFXOpen ของคุณ

โปรดทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายการสื่อสารของ FXOpen


โทรศัพท์

**นิวซีแลนด์ +64-9-801-0123

ช่วงเวลาการให้บริการช่วยเหลือลูกค้า:

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ FXOpen ผ่านทางแชท — 24/5

ใบงานขอความช่วยเหลือส่งไปที่ฝ่ายขาย, การเงิน, โต๊ค้า และแนผกช่วยเหลือ — 7—16 (GMT) จันทร์-ศุกร์


ที่ตั้งของเรา:

FXOpen Markets Limited

ที่อยู่ที่ใช้จดทะเบียน:

Charlestown, Nevis

P.O. Box 590,

Springates East, Government Road,

Charlestown, Nevis