เงื่อนไขและข้อตกลงของ FXOpen ถูกแสดงไว้ในชุดเอกสารดังต่อไปนี้