นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

FXOpen Markets Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในเนวิส มีทะเบียนเลขที่ C42235 มีที่อยู่ที่ใช้ในการจดทะเบียนอยู่ที่ P.O. Box 590, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis สำหรับในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะถูกเรียกว่า "FXOpen", "เรา" หรือ "พวกเรา"

เราให้บริการลูกค้าด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับ eWallet จาก www.fxopen.com

นโยบายนี้กำหนดพื้นฐานที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่คุณได้ส่งให้กับเรา จะถูกประมวลผลโดยเรา โปรดอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้น ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ความเป็นส่วนตัว

เราทราบว่าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดนโยบายปัจจุบันของเราและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ของคุณและหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกแสดงไว้ใน Privacy Act 1993

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เรามีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการดำเนินงานของเรา (เพื่อเปิดบัญชี, ทำธุรกรรมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปกป้องทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวของคุณ) เราตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและให้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรของเราและเพื่อให้มั่นใจในความมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของผลลัพธ์เมื่อใช้ข้อมูลนี้

เมื่อคุณเปิด eWallet และบัญชีเทรดกับเรา คุณจะส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปที่ FXOpen Markets Limited เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการกับคุณตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้า, เงื่อนไขการใช้งาน eWallet และเอกสารอื่นๆ ที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ที่ www.fxopen.com/en/policy เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อให้มีบริการคุณภาพสูงและความปลอดภัยให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณในการยืนยันตัวบุคคลและข้อมูลติดต่อของคุณ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างและตั้งค่าบัญชีซื้อขายของคุณ, ออกหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านที่ปลอดภัย, รักษากิจกรรมบนบัญชีของคุณ และติดต่อคุณด้วยข้อมูลบัญชี เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลและดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของคุณ เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรับหรือส่งการชำระเงินให้คุณ/จากคุณ ในกรณีนี้เราอาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่คุณใช้ในการดำเนินการชำระเงินให้กับเรา/จากเรา ตัวอย่างเช่น: ธนาคารของคุณ, สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง, ผู้ให้บริการการชำระเงิน ข้อมูลทั้งหมดนี้ช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่คุณอาจสนใจ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด:

 • จะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย;
 • จะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด;
 • เพียงพอ, มีความเกี่ยวข้อง และไม่มากเกินไป;
 • ไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็น;
 • จะถูกประมวลผลตามสิทธิ์ (เรื่องข้อมูล) ของแต่ละบุคคล;
 • มีความปลอดภัย และ
 • ไม่ถูกโอนไปยังประเทศอื่นๆ แบบไม่มีการป้องกันอย่างเพียงพอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ:

 • ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา, ในอีเมล, ทางโทรศัพท์, การแชท, ศูนย์ช่วยเหลือ;
 • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตัวคุณเอง หากคุณลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้บริการของเรา;
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราในใบสมัครที่เราขอให้คุณกรอก;
 • รายละเอียดของการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา, รายละเอียดของอีเมลของคุณ, การโทร และคำขอที่ถูกส่งผ่านการแชท, ศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ข้อมูลทราฟฟิก, ข้อมูลสถานที่, เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ , ทรัพยากรที่คุณเข้าถึง, อุปกรณ์และบริการที่คุณใช้เพื่อติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากลูกค้าของเรา, ประมวลผล และควบคุมเพื่อให้บริการของเรา ประกอบไปด้วย:

 • ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่;
 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น: ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, เมสเซนเจอร์ และ/หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ID;
 • ข้อมูลทางการเงิน: แหล่งที่มาของเงินที่คุณฝากหรือตั้งใจที่จะฝากมาที่เรา, แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง, ยอดเงินคงเหลือของคุณที่มีอยู่กับเรา;
 • อาชีพและชื่อนายจ้าง;
 • ข้อมูลการชำระเงิน: จำนวนเงินฝากและเงินที่ถอนออก, วันที่ชำระเงิน, ธนาคาร และผู้รับชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายเงิน;
 • ข้อมูลการซื้อขาย: คำสั่งและผลการดำเนินการ;
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเรา, บันทึกกิจกรรมของคุณในระบบของเรา
 • เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนด AML/CFT เราจะมีการรวบรวม, ประมวลผล และเก็บเอกสารที่ลูกค้าได้ส่งให้กับเราเพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ประกอบไปด้วย: หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่และสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ, บิลค่าสาธารณูปโภคหรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันที่อยู่ของลูกค้า, รายการเดินบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ, เอกสารยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน และ/หรือแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ฯลฯ โปรดอ้างอิงที่ www.fxopen.com/en/aml-policy

  เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในปัจจุบัน, อดีต และผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะมาเป็นลูกค้า, ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ฯลฯ กับผู้ที่เรามีการติดต่อด้วย ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในการสื่อสารกับคุณ รวมถึงชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลตำแหน่งของคุณ

  นอกจากนี้เราอาจขอข้อมูลเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าวไว้ เราอาจขอให้คุณกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยถึงแม้ว่าคุณสามารถที่จะไม่ต้องตอบก็ตาม

  คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เมื่อคุณถูกขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจปฏิเสธได้ ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายนี้ตามได้ที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง คุณมีสิทธิ์แจ้งให้ FXOpen ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, ยุติการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม และอาจให้บุคคลที่สามหยุดการประมวลผลข้อมูล การเพิกถอนความยินยอมไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการหรือฟีเจอร์ส หรือเพิกถอนข้อมูลที่ยังคงเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมของการประมวลผล คุณอาจไม่สามารถใช้บริการหรือฟีเจอร์สนั้นได้

  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ FXOpen, การเลือกของคุณ, ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และบริการและฟีเจอร์สที่คุณใช้ FXOpen จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งรวมถึงระเบียบ AML/CFT ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรวบรวม, ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราในบางกรณีอาจนำไปสู่การระงับบัญชีของคุณและเงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว ในบางกรณีเราอาจต้องรายงานกิจกรรมและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเจ้าหน้าที่

  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่เก็บไว้บนกระดาษ, คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สิทธิ์ของคุณ

  ในฐานะเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

  • ได้รับข้อมูลจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังถูกประมวลผลโดยเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราจัดหาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใสให้คุณ;
  • ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจากเรา คุณยังมีสิทธิ์ที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์;
  • ภายใต้กฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถร้องขอให้ FXOpen ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ภายในช่วงเวลาที่ไม่ช้าเกินควร คำขอจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลกับคุณ ซึ่งรวมถึง:
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผล;
  • คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลกับคุณและที่ไม่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล;
  • คุณคัดค้านการประมวลผลตามข้อกำหนดของข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีมูลเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล หรือเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผล;
  • ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย;
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกลบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายในสหภาพยุโรปหรือกฎหมายที่บังคับใช้กับ FXOpen

  คุณควรให้ความสนใจว่าการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงิน เราจำเป็นต้องเก็บส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF, ระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินปี 2011, Statutory Rules and Orders No. 46 of 2011, Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลส่วนดังกล่าว

  • ภายใต้กฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถขอให้ FXOpen จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
  • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกโต้แย้งโดยคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้;
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผิดกฎหมายและคุณไม่เห็นด้วยกับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณขอจำกัดการใช้งานข้อมูลเหล่านี้แทน;
  • FXOpen ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตั้ง ดำเนินการ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย;
  • คุณคัดค้านการประมวลผลตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
  • คุณจะได้รับแจ้งจากเราเมื่อมีการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการจำกัดการประมวลผลไปยังผู้รับแต่ละรายที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล;
  • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ส่งให้กับ FXOpen ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง, ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยระบบ และคุณมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สาม คุณยังอาจขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก FXOpen ไปยังบุคคลอื่นโดยตรง ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวรองรับรูปแบบข้อมูลและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่ FXOpen ใช้ในการส่งข้อมูลดังกล่าว
  • คัดค้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ หากคุณทำเช่นนั้น FXOpen จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ว่าเราจะสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลซึ่งจะลบล้างผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือเพื่อการตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เหตุผลดังกล่าวได้รวมถึงความรับผิดชอบของ FXOpen ที่เกิดจากข้อบังคับ AML/CFT;
  • คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจตามการประมวลผลแบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับคุณในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำได้หากจำเป็นสำหรับการทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา เราใช้ระบบข้อมูลอัตโนมัติซึ่งรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและทำการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับการเข้าทำข้อตกลงกับคุณหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงกับคุณ

  เหตุผลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณหรือตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมใดๆ หรือให้บริการใดๆ ที่คุณได้ร้องขอหรือได้อนุญาต (เดบิตและเครดิตบัญชีของคุณ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ, ให้การสนับสนุนคุณ ฯลฯ)

  เพื่อที่จะสามารถให้เราให้บริการกับคุณได้ เรามีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพาร์ทเนอร์, ผู้จำหน่าย, และผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการและผู้จำหน่ายด้านไอทีและซอฟต์แวร์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามและหน่วยงานต่างๆ หากกฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย, เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา, เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ FXOpen

  เราไม่ขาย, อนุญาต, ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ที่ด้านล่างนี้

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามเมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อหน่วยงานกำกับดูแล, การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามความจำเป็นไปยังหน่วยงานที่รายงานเครดิตหรือจัดเก็บเครดิต เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกันหากจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ FXOpen

  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธนาคารและสถาบันการชำระเงิน ซึ่งดำเนินการชำระเงินของคุณไปยัง/จากเรา โดยทั่วไป เราจะแชร์ชื่อ, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ (อีเมล) และจำนวนเงินที่ชำระให้กับ/ได้รับจากคุณ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้คุณสามารถฝากและถอนเงินเข้า/ออกจากเราได้เท่านั้น

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา เมื่อเราทำการเฮดจ์โพซิชั่นของคุณกับผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกแล้ว พวกเขาอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายของคุณ รวมถึงประเภทของอนุพันธ์ที่ซื้อขายและจำนวนเงิน

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการด้านไอทีของเรา รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จำหน่ายด้านไอที”) ในขณะที่ให้บริการซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและการใช้งานซอฟต์แวร์ และการช่วยเหลือแก่ FXOpen ผู้จำหน่ายด้านไอทีอาจสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของเราได้จากระบบและที่ตั้งของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนอาจถูกเปิดเผยต่อผู้จำหน่ายด้านไอทีของเรา โดยจะขึ้นอยู่กับระบบที่เก็บไว้ เราจำกัดการเข้าถึงระบบข้อมูลของเราจากผู้จำหน่ายด้านไอทีดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (การปรับเปลี่ยนฟังก์ชันซอฟต์แวร์, การย้ายข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่, การแก้ไขจุดบกพร่อง ฯลฯ) ผู้จำหน่ายและ/หรือผู้ให้บริการด้านไอทีจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้

  ผู้จำหน่ายด้านไอทีบางรายทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีของเราโดยอิงตามโมเดลธุรกิจ software-as-a-service (SAAS) ในกรณีนี้ FXOpen จะใช้ระบบข้อมูลของพวกเขาซึ่งถูกติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์ของพวกเขา ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของผู้จำหน่ายดังกล่าว ในกรณีนี้เราจะมีการจำกัดการเข้าถึงโดยใช้กฎการจัดการแบบบูรณาการซึ่งเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ลูกค้าเก็บไว้ (FXOpen)

  เพื่อช่วยเราปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ เราอาจว่าจ้างธุรกิจอื่นเพื่อช่วยเราดำเนินการตามการทำงานภายในบางอย่าง เช่น การประมวลผลบัญชี, การบริการและการช่วยเหลือลูกค้า, การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา นอกจากนี้เราอาจให้ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลของเรากับผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อช่วยเราวิเคราะห์และระบุความต้องการของลูกค้า รวมถึงแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การใช้ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันจะถูกจำกัดโดยเคร่งครัดในการปฏิบัติงานที่เราร้องขอและไม่ให้มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลการซื้อขายของคุณ (คำสั่งซื้อขาย และ/หรือโพซิชั่น) พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ (ชื่อ และ/หรือ UID) ไปยังคลังข้อมูลการซื้อขาย เรามีการทำข้อตกลงกับศูนย์รับฝากระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับแอฟฟิลิเอตและพาร์ทเนอร์ รวมถึงบริษัทที่มีการดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ FXOpen ® หากข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ หรือเพื่อให้คุณมีโอกาสเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการของแอฟฟิลิเอตของเราและข้อเสนอของพาร์ทเนอร์ เราอาจมีการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือ ซึ่งอาจรวมถึงข้อตกลงด้านการตลาดร่วมกับบริษัทอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่อาจมีคุณค่าต่อลูกค้าของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้เป็นไปตามความต้องการของคุณและมีการจัดส่งในลักษณะที่เป็นประโยชน์และมีความเกี่ยวข้อง เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับคู่ค้า แอฟฟิลิเอต และพันธมิตร สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าใจข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดกับตัวคุณ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในความสัมพันธ์ของเรากับพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์

  บุคคลที่สามทั้งหมดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่คล้ายกับวิธีที่เราทำ เราใช้กลไกทางกฎหมายหลายอย่าง รวมถึงสัญญา เพื่อช่วยประกันสิทธิ์และความคุ้มครองของคุณ

  การจำกัดความรับผิดชอบ

  หากเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบริษัทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณแบ่งปันกับบริษัทนั้นจะไม่ถูกควบคุมภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราอีกต่อไป เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงด้วยและเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานหรือการปกป้องข้อมูลที่คุณให้หรือถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์เหล่านี้ได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมหรือไปยังเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง คุณอาจถูกขอให้ลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลอื่นๆ โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกส่งไปที่บุคคลที่สาม และคุณควรทำความคุ้นเคยกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  ทุกคนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองมีสิทธิ์ที่จะ:

  • สอบถามข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับพวกเขาและเหตุผล;
  • สอบถามเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงข้อมูล;
  • ได้รับการแจ้งถึงวิธีการทำให้ข้อมูลมีความทันสมัย;
  • แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง;
  • รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองตามที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้;
  • ป้องกันไม่ให้เราประมวลผลข้อมูล หรือขอให้หยุดการประมวลผล ถ้าหากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือบุคคลอื่นใด ฯลฯ;
  • กำหนดให้เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น ความประพฤติหรือผลการปฏิบัติงาน;
  • ได้รับแจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล;

  หากคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ FXOpen ได้เก็บรวบรวมไว้ คุณสามารถติดต่อ FXOpen ได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะตอบกลับคำขอเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน

  หากคุณพิจารณาว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกละเมิดโดยเรา และเราไม่ได้มีการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขการละเมิดดังกล่าวหรือปฏิเสธการเรียกร้องของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลและก่อนหน้าศาลที่มีอำนาจ

  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  เรารักษามาตรฐานและขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากใครก็ตาม รวมไปถึงพนักงานของเรา

  เราใช้มาตรการทางองค์กรและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การใช้นามแฝงและการเข้ารหัส ส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้นามแฝงเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา เราได้กำหนดตัวเลขที่ใช้ระบุเฉพาะ (UID) ให้กับบัญชีของคุณ (ทั้ง ewallet และบัญชีซื้อขาย) ซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกระบุถึงคุณอีกต่อไปโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบข้อมูลของเรา UID ของคุณจะถูกใช้ในระบบข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราใช้เพื่อให้บริการกับคุณ มีเพียงพนักงานของเราและบุคคลที่สามส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ UID ถูกจัดเก็บไว้

  เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชั้นนำเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณที่ระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การป้องกันฮาร์ดแวร์ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Cisco เครื่องมือป้องกันซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยกลไกการควบคุมที่เข้มงวดดังต่อไปนี้: SSL, TLS พร้อมคีย์ที่มากกว่า 2048 บิต

  สมาชิกของ FXOpen ทุกคน, พนักงานทั้งหมดของเรา และบุคคลที่สามที่เราจ้างเพื่อให้บริการสนับสนุน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของเรา และให้เราสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บและประมวลผล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ FXOpen เก็บรวบรวมอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลอยู่ในภูมิภาคของคุณหรือในประเทศอื่นๆ ที่ FXOpen หรือแอฟฟิลิเอต, บริษัทย่อย หรือผู้ให้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่ โดยทั่วไปตำแหน่งเก็บข้อมูลหลักจะอยู่ในสหภาพยุโรปและมีการสำรองข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคอื่น ตำแหน่งการจัดเก็บได้รับการคัดเลือกเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความซ้ำซ้อนเพื่อปกป้องข้อมูลในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดปัญหาอื่นๆ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เรารวบรวมภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้รับการประมวลผลตามข้อกำหนดของคำชี้แจงนี้และของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม

  เรามีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น เมื่อเราทำเช่นนี้ เราจะใช้กลไกทางกฎหมายหลากหลายอย่าง รวมถึงสัญญา เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสิทธิ์และความคุ้มครองของคุณจะเดินทางไปพร้อมกับข้อมูลของคุณ

  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ตามกฎทั่วไป FXOpen จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ และเป็นเวลา 5 ปีนับจากช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันในบริบทของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งระยะเวลาการเก็บรักษาที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ได้แก่:

  • ระยะเวลาของการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการเหล่านี้, การรักษาระบบของเราให้ปลอดภัย และการรักษาบันทึกทางธุรกิจและทางการเงินที่เหมาะสม นี่เป็นกฎทั่วไปที่กำหนดพื้นฐานสำหรับช่วงเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนใหญ่
  • ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลสำหรับระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ถ้าหากเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลตามความยินยอม
  • FXOpen อยู่ภายใต้กฎหมาย สัญญา หรือภาระผูกพันที่มีลักษณะเดียวกันในการเก็บรักษาข้อมูล กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงข้อบังคับ AML/CFT สามารถถูกนำมาใช้กับขอบเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง, คำสั่งของรัฐในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือข้อมูลที่ต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดี

  การใช้คุกกี้

  เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราในการรักษาความปลอดภัยของกิจกรรมการซื้อขายของคุณและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ) คุกกี้ที่เราใช้งานอยู่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านใดๆ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทราบได้ว่าหน้าเพจที่ร้องขอมาผู้ที่ได้ล็อกอินแล้ว

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กับบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงเพื่อทำการโฆษณาแบนเนอร์แบบกำหนดเป้าหมายทางอินเทอร์เน็ตของเราบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อจุดประสงค์นี้เราอาจใช้แท็กพิกเซล (เรียกอีกอย่างว่า clear gif หรือ web beacons) เพื่อบันทึกหน้าที่คุณเคยเข้าชม ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบริษัทโฆษณาผ่านการใช้แท็กพิกเซลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  เพื่อการบริหารและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลปริมาณทางสถิติ ซึ่งรวมถึง คำขอหน้าเพจ คำขอแบบฟอร์ม และเส้นทางการคลิก บุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามพฤติกรรมและอาจตั้งค่าคุกกี้ในนามของเรา คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

  เราอาจปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะถูกโพสต์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ทันที และเราจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณตกลงที่จะยอมรับการโพสต์นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ตามที่แจ้งให้คุณทราบ ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ภายใต้ประกาศนี้และข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและทบทวนนโยบายนี้อยู่เป็นระยะ เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง, เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และเราเปิดเผยให้ใครทราบบ้าง ถ้าหากคุณมีคำถามใดๆ ที่คำชี้แจงนี้ไม่ได้กล่าวถึง โปรดติดต่อเรา

  ติดต่อ

  ถ้าหากคุณมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว, ข้อร้องเรียน หรือคำถามเกี่ยวกับการรวบรวม, การประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลทางอีเมลที่ [email protected], by phone +64 9 8010123 หรือส่งจดหมายไปที่ 63 Pitt Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand เราจะตอบคำถามหรือข้อสงสัยภายใน 30 วัน

  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น FXOpen Markets Limited เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านบริการ ภายใต้คำชี้แจงนี้