FXOpen เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับลีราตุรกี

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน

เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของลีราตุรกี FXOpen ได้เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับคู่ EURTRY และ USDTRY ตอนนี้เลเวอเรจสูงสุดสำหรับคู่เหล่านี้คือ 1:5

เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่ข้อกำหนดมาร์จิ้นกลับสู่ระดับก่อนหน้า

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ติดตามเราบน Facebook, Twitter และ Telegram

FXOpen Customer Service

อีเมล [email protected]

Live Chat (24/5)
กลับ